aboutus
QC Hồ sơ
1. Chúng tôi đã quản lý sản xuất và công nghệ R & D tiên tiến và cũng tiếp tục đổi mới kỹ thuật.
2. Chúng tôi giới thiệu thiết bị tự động hóa công nghiệp mới, và dần dần tối ưu hóa mọi khía cạnh của quy trình sản xuất.
3. Chúng tôi mang đến các thiết bị kiểm tra chất lượng tiên tiến để kiểm soát tất cả chất lượng sản phẩm.
4. Chúng tôi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tỉ mỉ trong tất cả các khía cạnh của quy trình sản xuất, để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc